Меню
Your Cart

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

   1. Администратор на лични данни и начин за връзка

Личните Ви данни се събират, обработват, съхраняват и защитават от ИНТЕРИОР ПП ЕООД, ЕИК 204910274, със седалище и адрес на управление гр. София, Младост 1, ул. Никола Генадиев 7, магазин 11, действащо в качеството на администратор на лични данни.

Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016 / 679 и ЗЗЛД.

Връзка с администратора на личните Ви данни – Пенка Илкова, може да осъществите на

тел.: 0885 167 389 или чрез имейл: interiorpp@abv.bg

 

   2. Какви Лични данни събира администраторът и защо?

Събират се следните лични данни:

- при продажба на стоки в магазина на Интериор ПП ЕООД без доставка до дома Ви се събират само Вашите имена и телефон за връзка;

- при продажба на стоки в магазина с доставка до дома Ви се събират Вашите имена, телефон за връзка и адрес на доставката;

- при сключване на договор за изработка на мебели се събират Вашите

имена, телефон за връзка и адрес;

- при попълване на Формата за контакт Уебсайта на дружеството се събират

Вашите имена, телефон за връзка, електронна поща и при поръчка  -  адрес на доставката;

- при посещение в информационния сайт на дружеството се използват                   „ бисквитки”  (cookies). Това са малки файлове за временно съхранение на информация относно действията Ви, Вашата активност, интереси и предпочитания в сайта. Те се запазват на използваното от Вас устройство през което посещавате сайта ни. Те спомагат за по-удобното използване на сайта, спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. За повече информация относно използваните от нас бисквитки моля прочетете специалния раздел в края на настоящия текст.

- Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

 • Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
 • При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола
 • Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
 • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.

-       Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

-       Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • Установяване на самоличността на клиента;
 • Изготвяне на оферти и Договори за поръчки;
 • Извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор;
 • Извършване на доставка;
 • Изготвяне на счетоводни документи - фактура за закупените стоки;
 • Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

-       Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на съда и органи на реда.

-       Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

   3. Правни основания и цел на събирането на данните

Вашите данни ще бъдат използвани за сключване на договор за продажба от

физическия магазин на дружеството за доставка на стоките.

- Гаранционно обслужване на закупените от Вас стоки.

- Актуализиране на данните Ви.

- За подобряване работата на сайта на дружеството при предоставяне на

търсена от вас информация.

Данните Ви няма да бъдат използвани за никакви други цели освен изброените по-горе. Няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на държавни органи в изброените от закона случаи.

 

   4. Лица с достъп до данните Ви

- Администратора, с когото сключвате съответните договори;

- Фирми доставчици, с които работи администраторът.

- Фирми наети от администратора за поддръжка на сайта и електронния

магазин.

- Длъжностно лице по защита на личните данни.

- Служителите на доставчиците на администратора, отговарящи за доставката на стоките.

- Фирми, наети от администратора за извършване на монтаж на закупените от Вас стоки.

5. Срок на съхранение на данните

Администраторът ще съхранява данните Ви за срок до две години, считано от

момента на предоставянето им.

 

6. Какви са правата Ви при обработване на личните Ви данни

- Имате право на достъп до личните си данни събрани от администратора.

- Имате право на информация за какви цели се използват данните Ви.

- Имате право да изисквате корекции в данните Ви.

- Имате право да изисквате изтриване на данните Ви, в случай че те не са

нужни повече за целите, за които са събрани, оттеглили сте съгласието си и

липсва основание за обработката им, обработването им е признато за

незаконно или законодателството изисква изтриването им.

- Имате право да подадете жалба срещу действия, бездействия или всякакви

нарушения на администратора до Комисия за защита на личните данни и до

съдилищата в страната, както и да всеки друг предвиден със закон надзорен

и контролен орган.

 

7. Отказ от предоставяне на лични данни

Данните, които фирмата събира са необходими за сключване на договор с него. В случай, че не желаете да предоставите тези данни няма как да изпълним задълженията си по договор за продажба, доставка на мебели и други стоки.

Единствените данни, които не са необходими за сключването и изпълнението на договора са данните, които събираме при посещение на сайта ни чрез „бисквитките” . Отказ от тяхното предоставяне е възможен по описания по–долу начин.

8. БИСКВИТКИ / COOKIЕS/

В допълнение на казаното по-горе правим следните уточнения относно видовете бисквитки използвани на сайта ни. При посещение на сайта имате възможността да откажете използването на един, няколко или на всички видове бисквитки и предоставянето на данните събирани с тях.

Видове бисквитки: Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

- Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защита от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

- Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и

размер на шрифта и други.

- Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основата на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и

Facebook Pixel .

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

- Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като това може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Бисквитки
Разглеждайки този сайт Вие се съгласявате да използваме бисквитки.